Contract Terms

Avtalevilkår


Partene
: Selger er Reksten Art AS, ceciliereksten@gmail.com, +47 98608038,                             Org nr: 928 045 560, herunder, selgeren. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betalingen: Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.


Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Ettersom kunsten selges gjennom Galleria - by Reksten Art i artistens navn, er salget unntatt MVA.

Levering: Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Leveringsmetode og tidspunkt avtales mellom partene.

Angrerett: Det er 14 dagers angrerett, jf. Angrerettloven §8 i), § 21, § 25, § 11, § 1, § 2.

Mangel ved varen: Kontakt på email ceciliereksten@gmail.com ved behov for reklamasjon.

 

KonfliktløsningKlager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.